Luovan henkilöstö- ja sidosryhmätilaisuuksien fasilitointi

Maakuntauudistuksen* yhteydessä syntyy kokonaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto Luova, johon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä nykyisistä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Luova perustetaan 1.1.2020 alkaen. MDI toteutti Luovan perustamista valmistelevan Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta neljä alueellista henkilöstötilaisuutta ja kaksi valtakunnallista sidosryhmätilaisuutta syksyllä 2018.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.