Luontosuhdebarometri

MDI toteutti Ympäristöministeriölle luontosuhdebarometrikyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten suhdetta luontoon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen. Kyselyyn haettiin edustava otos (eri ikäisiä ja taustaisia vastaajia) eri puolilta Suomea. Kysely toteutettiin 8.6.2020 – 15.6.2020 ja 1013 henkilöä vastasi kaikkiin kysymyksiin. Edellisen kerran vastaava kysely toteutettiin kesäkuussa 2018.