Luontopääoman osaamiskeskittymän rakentaminen Kanta-Hämeeseen

Kehittämiskeskus Oy Hämeen Luontoinnovaatiot -hankkeen tavoitteena oli synnyttää Kanta-Hämeeseen kansallisen tason luontopääoman osaamiskeskittymä. MDI toteutti toimintaprosessin, jonka aluksi kerättiin tietoa ja ideoita taustatyön ja kyselyn avulla ja joka huipentui kolmen työpajan sarjaan syksyllä 2013. Työpajoihin kutsuttiin luontoinnovaatioteemasta kiinnostuneita yrityksiä ja harrastajia sekä muita toimijoita.