Luonnonsuojelun neuvottelupäivä, webinaari

MDI fasilitoi ympäristöministeriön luonnonsuojelun neuvottelupäivän verkkotilaisuuden. Tilaisuus koostui monipuolisista alustuspuheenvuoroista, pyöreän pöydän keskustelusta ja työpajaosuudesta. Tilaisuudessa tarkasteltiin ajankohtaisia luonnonsuojeluhallinnon ohjelmia, hankkeita ja yhteistyötoimia sekä keskusteltiin niistä teemoittaisissa pienryhmissä. Työskentely tapahtui kolmessa keskeisessä teemassa: maakunnalliset BD-ohjelmat, Helmi-alueet ja Natura 9 -valmistelu sekä tietokannan päivitys. Pienryhmätyöstössä hyödynnettiin sähköistä screen.io-työkalua. Lisätiedot: https://ym.fi/tapahtumat/2021-09-15/luonnonsuojelun-neuvottelupaivat.