Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät maakunnissa

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävät muuttuvat maakuntauudistuksen yhteydessä*, kun osa nykyisten ELY-keskusten ympäristöhallinnon tehtävistä siirtyy maakuntiin ja osa valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävät lukuisat sidosryhmät, kuten Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Suomen metsäkeskus. Maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa oli olennaista vahvistaa tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja saada monenkeskisen verkoston yhteispeli toimimaan. MDI kokosi suomalaisten näkemyksiä kansalaiskyselyllä luonnon monimuotoisuudesta ja siihen perustuvien palvelujen merkityksestä. Luonnon monimuotoisuuden tehtäviä kartoitettiin myös viranomaisilta sähköisen kyselyn sekä alueellisten työpajojen avulla. Selvityksen aikana järjestettiin myös valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus Helsingissä. Ympäristöministeriön tilaaman työn tuotokset muotoiltiin kehittämisehdotuksiksi ja informaatio-ohjauksen keinoiksi. Työ valmistui vuoden 2018 loppuun mennessä.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.