Luomualan kehittämisohjelman arviointi

Luomualan kehittämisohjelmasta ja luomualan kehittämisen tavoitteista vuoteen 2020 mennessä annettiin valtioneuvoston periaatepäätös toukokuussa 2013. Luomualan kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, monipuolistaa kotimaisten luomutuotteiden valikoimaa sekä parantaa luomuruoan saatavuutta vähittäiskaupoissa ja ammattikeittiöissä. MDI arvioi maa-ja metsätalousministeriön toimeksiannosta luomualan kehittämisohjelman toteutusta sekä tähänastisia saavutuksia. Arviointi toteutettiin yhdessä TK-Evalin kanssa. Arviointi toteutettiin kehittävällä ja vuorovaikutteisella otteella. Aineistoa kerättiin haastattelujen ja kyselyn lisäksi alueellisten työpajojen avulla. Arvioinnin loppuraportti löytyy sivulta https://mmm.fi/luomu