Logistiikan digitalisaativerkoston verkkotilaisuuden fasilitointi

MDI fasilitoi liikenne- ja viestintäministeriön logistiikan digitalisaatioverkoston verkkotilaisuuden. Tilaisuus koostui aloituspuheenvuoroista ja vuorovaikutteisesta työpajaosuudesta. Tilaisuudessa tarkasteltiin logistiikan digitalisaatiota yhteiskunnallisten vaikutusten, liiketoiminnan sekä lainsäädännön näkökulmista. Tilaisuuden tavoitteena oli löytää ja vahvistaa periaatepäätöksessä esitetyille toimenpiteille yhteisiä toimintatapoja ja jatkoaskelia sekä keskustella logistiikan digitalisaatioon liittyvistä tarpeista. Vuorovaikutteisessa osuudessa hyödynnettiin sähköistä screen.io-työkalua, jossa työstettiin kolmea keskeistä teemaa.