Liikkujain ääni

MDI selvitti alkuvuoden aikana erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan kerätä aitoa ja jatkuvaa liikkumiseen ja liikennejärjestelmään liittyvää käyttäjänäkemystä, ja näin lisätä ymmärrystä tavallisesta liikenteen asiakkaasta. Toimintamallin tavoitteena oli kehittää liikennejärjestelmää – matkaketjuja ja liikkumisen palveluita – matkustajien näkökulmasta toiveet, tarpeet ja käyttäytyminen huomioiden. Uuden toimintamallin luomisessa on tärkeintä ymmärtää kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen uusia lainalaisuuksia ja trendejä sekä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Työ toteutettiin kahtena asiantuntijapajana tammi-helmikuussa ja työ valmistui kokonaisuudessaan keväällä 2016. Työn tilaajia olivat Liikennevirasto ja Trafi.