Liikenne palveluna -malli Suomen kasvukäytävällä

Suomen kasvukäytävä pyrkii Euroopan johtavaksi älyliikenteen kokeilualustaksi vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi MDI kokosi haastatteluin 22 asiantuntijan näkemykset liikenne palveluna -mallin kehittämisestä Suomen kasvukäytävällä. Työ valmistui joulukuussa 2015.