Leader-toimintaryhmien sparrauskoulutus indikaattoreista

MDI suunnitteli ja toteutti paikallisen strategian ja hankkeiden edistymisen mittareita koskevan sparrauspäivän kaikille Suomen Leader-ryhmille. Sparrauspäivässä käytiin läpi looginen viitekehys, indikaattorien laatimisen prosessi sekä hyvät käytännöt.