Leader-toimintaryhmän arviointi ja strategian sparraus

MDI teki Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:lle arvioinnin toiminnasta kuluneella ohjelmakaudella. Tehtävänä oli analysoida Liiverin ja hankkeiden toiminnan vaikutuksia, nostaa esiin onnistumisia ja kerätä tietoa strategiatyön tueksi. Lisäksi sparrattiin Liiverin uutta strategiaa. Työ valmistui kesäkuussa 2013.