Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Etpähä, Päijänne-Leader strategiatyön tuki

MDI tukee Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä seuraavan ohjelmakauden strategiaprosessissa. Työhön sisältyy alueiden nykytilan kuvausten laatiminen, alueen tarpeiden kartoitus sidosryhmiltä sekä ryhmien hallituksilta sekä SWOT-analyysin laatiminen vuorovaikutteisella tavalla.