Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi

MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttivat Maa- ja metsätalousministeriölle maaseudun paikallisen kehittämisen Leader-toiminnan eli Leader-periaatteiden toteutumisen ja hallintomallin arvioinnin paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. Arvioinnin tiedonkeruussa käytetiin dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä (6 kpl), haastatteluja, fokusryhmiä, työpajoja ja havainnointia. Arvioinnin avulla saatiin kattava näkemys Leader-periaatteiden ja hallintomallin toimivuudesta, lisäarvosta ja kehittämiskohteista. Arvioinnin tuloksista viestittiin laajasti mm. webinarin, podcastin ja eri tilaisuuksien avulla. Linkki raporttiin http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-020-5