Leader JyväsRiihen strategiasparraus

MDI tukee Leader JyväsRiihen paikallisen kehittämisstrategian laadintaprosessissa. Työssä tuetaan asiakasta strategiaprosessin osallisuuden järjestämisen suunnitelman laatimisessa ja toteutuksessa strategiakärkien muodostamisessa osallistavan prosessin kautta, hankkeiden valintakriteerien laatimisessa sekä strategian seurannan ja arvioinnin suunnitelman laatimisessa.