Lapista poismuuton syyt

Lapissa, kuten muissakin maakunnissa, tulevaisuuden avainkysymys on osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Lähtökohta hankkeelle oli tieto siitä, että Lapista poismuutto koskee eritysesti 17–28-vuotiaiden ryhmää. Poismuuttojen syihin liittyy monia oletuksia, mutta vähemmän tutkittua tietoa. Selvityksellä vastattiin tähän tarpeeseen ja tunnistettiin taustalla vaikuttavia syitä ikä- ja ammattiryhmittäin, kuntakohtaisesti ja sukupuolittain. Tilastoanalyysin lisäksi tehtävällä kyselyllä pyrittiin pääsemään kiinni laadullisempiin tekijöihin, kuten asenneilmapiiriin ja kuntien houkuttelevuuteen.
Analyysin pääulottuvuudet olivat seuraavat:
– Tulo- ja lähtömuutto ikäluokittain ja sukupuolittain
– Miltä Lapin paikkakunnilta muutto suuntautuu ja minne paikkakunnille
– Muuton syy
– Mitkä tekijät olisivat saaneet jäämään Lappiin
– Mitkä tekijät saisivat palaamaan Lappiin.