Lapista poismuuton syyt

Lapissa, kuten muissakin maakunnissa, tulevaisuuden avainkysymys on osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Lähtökohta hankkeelle on tieto siitä, että Lapista poismuutto koskee eritysesti 17-28 vuotiaiden ryhmää. Poismuuttojen syihin liittyy monia oletuksia, mutta vähemmän tutkittua tietoa. Selvityksellä vastataan tähän tarpeeseen ja mahdollisuuksien mukaan tunnistetaan taustalla vaikuttavia syitä ikä- ja ammattiryhmittäin, kuntakohtaisesti ja sukupuolittain. Tilastoanalyysin lisäksi tehtävällä kyselyllä pyritään pääsemään kiinni laadullisempiin tekijöihin, kuten asenneilmapiiriin ja kuntien houkuttelevuuteen.
Analyysin pääulottuvuudet ovat seuraavat:
– Tulo- ja lähtömuutto ikäluokittain ja sukupuolittain
– Miltä Lapin paikkakunnilta muutto suuntautuu ja minne paikkakunnille
– Muuton syy
– Mitkä tekijät olisivat saaneet jäämään Lappiin