Lapin maakuntasuunnitelman päivitys

MDI päivitti Lapin liiton toimeksiannosta Lapin maakuntasuunnitelman, jossa osoitettiin alueen tavoiteltu kehitys ja strategia vuoteen 2040. Päivityksessä tarkasteltiin keskeisten megatrendien, epävarmuustekijöiden ja arvomuutosten vaikutuksia Lapin maakunnan valitulle visiolle ja siitä johdetuille kehittämisen linjanvedoille. Päivityksessä huomioitiin erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyky, alueen osaaminen ja hyvinvointiin liittyvä palvelu- ja aluerakenne. MDI:n näkemyksen mukaan kehittyväksi alueeksi nouseminen tai sellaisena pysyminen edellyttää alueilta resursseja ja kykyä uudistua. MDI oli mukana tavoitteiden määrittelystä loppuraporttiin asti. Työ valmistui helmikuussa 2014.