Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja elinvoimastrategian laadinta

MDI laati Länsi-Uudellemaalle elinkeino-, elinvoima- ja kilpailukykystrategiaa, jossa esitettiin visio, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset alueen kehittämiseksi tulevina vuosina. Prosessissa toteutettiin alueen asukkaita aktivoiva sähköinen kysely, kolme kuntien elinkeinotoimijoita yhdistävää työpajaa ja haastettiin alueen vaikuttajat pohtimaan oman alueensa valintoja. Strategiaprosessin tuloksena syntyi konkreettinen toimenpideohjelma Länsi-Uudenmaan elinkeinojen, elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.