Lakkautettavien varuskunta-alueiden tulevaisuustyö

Valtio päätti vuoden 2012 helmikuussa lakkauttaa kuusi varuskuntaa. MDI sparrasi lakkautettavia varuskunta-alueita kahden päivän ajan lokakuussa 2013. Session teemana oli alueiden vahvuuksien tunnistaminen ja uusien työpaikkojen luominen alueille. TEM myönsi marraskuussa lakkautettaville varuskunta-alueille äkillisen rakennemuutoksen tukea 2 miljoonaa euroa vuosille 2013 ja 2014.