Lähiruokaohjelman arviointi

MDI arvioi hallituksen lähiruokaohjelman toteutumista, tuloksia ja alustavia vaikutuksia lähiruokasektorin kehittymiselle yhdessä TK-Evalin kanssa. Arvioinnin tiedonkeruumenetelmiä olivat dokumenttianalyysi, sähköinen kysely, haastattelut ja työpajat.