Laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelun haravointityöpajat

MDI vastasi laajan metropolialueen, eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen, yhteistoiminta-alueen tulevaisuuden haravointityöpajojen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Tulevaisuustarkastelun tavoitteena oli kuvata kolmen maakunnan yhteistä tulevaisuutta ja tunnistaa maakuntien yhteisiä kehittämisteemoja, tuottaa näkemyksiä yhteisistä mahdollisuuksista ja avata polkua maakuntien nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön. Työpajoja järjestettiin elo-marraskuun 2012 aikana yhteensä kuusi.