Kymenlaakson älykkään erikoistumisen sparraus

Työllä tuetaan Kymenlaakson liittoa älykkään erikoistumisen strategian mukaisen toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. Työ koostuu kolmen osallistavan prosessin suunnittelusta sekä toteutuksesta. Ensimmäisenä järjestetään strategian kolmelle kärkiryhmälle omat kärkikohtaiset virtuaaliset työpajat kärkikohtaisten toimintasuunnitelmien hahmottamiseksi. Toiseksi MDI on mukana toteuttamassa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen seminaaria. Kolmanneksi järjestetään strategian kärkiryhmien yhteinen työpaja. MDI vastaa tilaisuuksien suunnittelusta, järjestelyistä sekä raportoinnista.