Kymenlaakson älykkään erikoistumisen ja skenaarioiden päivitys

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) päivitettiin vuoden 2020 aikana. Lisäksi päivitettiin vuosina 2018-2019 tehdyn laajan skenaariotyöskentelyn yhteydessä tuotetut skenaariot huomioiden vuonna 2020 puhjennut Covid-19 pandemia. Ensimmäisessä vaiheessa MDI toteutti tausta-analyysin RIS3-strategiasta sekä skenaarioista hyödyntäen sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Työn toisessa vaiheessa RIS3-strategia sekä skenaariot päivitettiin vuorovaikutteisessa prosessissa. Osana prosessia järjestettiin kolmen työpajansarja sekä Kymenlaakson kuntajohtajien seminaari.
Linkki älykkään erikoistumisen strategiaan: https://www.kymenlaakso.fi/images/ris3_strategia.pdf
Linkki skenaarioihin: https://www.kymenlaakso.fi/attachments/article/13591/Kymenlaakso%202040%20skenaarioiden%20p%C3%A4ivitys_11.1.2021%20final.pdf