KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysi

KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysin avulla pureuduttiin yleisesti sekä KUUMA-kuntien väestönkehityksen osatekijöihin (luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen muuttoliike ja nettomaahanmuutto) että erityisesti KUUMA-kuntien tulo- ja lähtömuuttajien rakenteeseen/profiiliin eli tulo- ja lähtömuuttajien taustaominaisuuksiin. Analyysin pääpaino oli muuttajien rakenteen profiloinnissa, jonka kautta päästiin kiinni muuttoliikkeen ja muuttajien aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin. Muuttajien rakennetta analysoimalla voitiin tehdä johtopäätöksiä muuttoliikkeen hyödyllisyydestä ja vahingollisuudesta yksittäisen kunnan tai kuntatyypin tulevan kehityksen kannalta. Muuttoliikkeen taloudellisten vaikutusten analysoimisen peruslähtökohta oli, että jokainen muuttaja aiheuttaa kunnalle useita kumuloituvia tulo- ja menovaikutuksia. Muuttoliikeanalyysi: https://www.mdi.fi/content/uploads/2018/04/KUUMA-kuntien-muuttoliikeanalyysi.pdf