KUUMA-kuntien ja alueen yhteinen väestöennuste vuoteen 2040

MDI laski väestöennusteen vuoteen 2040 asti KUUMA-kunnille yhteensä sekä jokaiselle kunnalle erikseen. Ennusteessa laskettiin kyseisen alueen ja jokaisen kunnan väestönkehitys 2017–2040, ja kuvattiin tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä.