Kuortaneen valtuuston strategiaseminaari

Kuortaneen kunta päivittää strategiansa uuden valtuuston aloitettua työskentelynsä. MDI oli neljä vuotta sitten mukana luomassa edellisen strategian sisältöä ja tekemässä pari vuotta sitten yhdessä valtuuston kanssa strategian väliarvion ja tarvittavat tarkennukset valtuustokauden loppuun. MDI auttaa Kuortaneen kuntaa määrittelemään valtuusto- ja strategiakauden strategiset päämäärät ja tavoitteet, vision ja arvot. Työn pääpaino on valtuuston kaksipäiväisen strategiaseminaarin järjestämisessä. Seminaarityöskentelyä pohjustetaan taustatyöllä ja valtuutetuille suunnatulla ennakkotehtävällä.