Kuortaneen kuntastrategian sparraus

Kuortane uusi strategiaansa syksyn 2017 aikana. MDI auttoi strategian sisältöjen muotoilussa toteuttamalla kunnanvaltuustolle ja johtoryhmälle kaksipäiväisen strategiaseminaarin syyskuun alussa. Ennen seminaaria osallistujille laadittiin ennakkotehtävä, jonka kautta osallistujat pystyivät orientoitumaan strategiatyöhön ja sisältöihin. Seminaarin jälkeen MDI kokosi tuotoksista ehdotuksen strategia-asiakirjan rakenteeksi.