Kuortaneen kunnanvaltuuston strategiaseminaari

MDI toteutti Kuortaneen kunnanvaltuustolle seminaarin kuntastrategian puolivälin tarkastelusta. Seminaarin aikana käytiin läpi menneiden kahden vuoden onnistumisia strategian mittareiden kautta. Lisäksi nostettiin esiin uusia painotuksia, joilla pyritään varmistamaan strategisten tavoitteiden toteutuminen. Seminaari valmisteltiin syyskuussa ja toteutettiin 21.9.2019 Ähtärissä.