Kuopion asumisen trendit ja potentiaaliset asukasryhmät

MDI toteutti Kuopion kaupungille työn, jossa tarkasteltiin kuopiolaisten asumispreferenssejä sekä selvitettiin Kuopion ja erityisesti kaupungin uusien, suunnitteilla ja rakenteilla olevien asuinalueiden tunnettavuutta. Projektin tulosten perusteella osoitimme erilaisia asukasprofiileja, joiden tarpeiden perusteella määriteltiin asuinympäristöjä, palveluita, arkkitehtuuria, joukkoliikennettä ja muita asumisen keskeisiä ominaisuuksia. Selvitys toimii konkreettisen suunnittelutyön tukena ja markkinointimateriaalina. Kokonaisuudessaan MDI:llä on kattavaa kokemusta erilaisista asumisen preferenssejä käsittelevistä tutkimuksista ja selvityksistä, joista kerättyjä oppeja hyödynnettiin myös tässä työssä. MDI:ltä työtä olivat toteuttamassa Veera Mustonen, Janne Antikainen, Susanna Haanpää ja Jaakko Huttunen.