Kulttuuriympäristöt voimavarana tulevissa maakunnissa

Kulttuuriympäristöasioiden hoitoa koskeva toimintaympäristö tulee muuttumaan huomattavasti maakuntauudistuksen* myötä. Ympäristöministeriö tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka lähtökohtana on tarkastella maakuntauudistuksen vaikutuksia kulttuuriympäristökentälle sekä vahvistaa Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa ja integrointia laajemmin mukaan aluekehitykseen. Selvitystyö jakaantui kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä työvaiheessa kartoitettiin maakunnittain maakuntauudistukseen liittyvä valmistelutilanne kulttuuriympäristöasioihin liittyen. Toisessa vaiheessa jalkauduttiin maakuntiin, eli vietiin eteenpäin tunnistettuja hyviä toimintamalleja. Työn kolmannessa vaiheessa raportoitiin koko työn tulokset selvityksen loppuraportiksi. MDI:n lisäksi työhön osallistui kulttuuriympäristöasiantuntijoiden joukko. Työ valmistui keväällä 2018. Loppuraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4794-4

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.