Kulttuurihyvinvoinnin toimintamalliselvitys

MDI toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmälle selvityksen kulttuurihyvinvoinnin palvelumalleista tulevilla hyvinvointialueilla. Selvityksessä kartoitetaan kyselyllä ja täydentävillä haastatteluilla mm. kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen järjestämisen tapoja ja kohdentumista mm. sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden eri asiakasryhmiin. Selvityksen tulokset ovat ministeriöiden ja alueiden käytössä tammikuussa 2022.