KULTA – Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet

MDI toteutti valtioneuvoston kanslialle selvityshankkeen, jossa selvitettiin metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Selvityksessä tarkasteltiin metsälappalaisten historiaa ja kulttuuria ao. väestön omista lähtökohdista. Tutkimuksen tavoitteena oli siten: a) tuottaa monipuolinen katsaus metsälappa-laisesta kulttuurista sekä b) esittää toimenpiteitä, joilla kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vahvistaa. Selvityshanke alkoi lokakuussa 2018 ja valmistui toukokuussa 2019. Lisätietoa hankkeesta löydät sivulta www.mdi.fi/kulta-hanke