Kuljetusalan toimialaselvitys

MDI toteutti Kokkolan seutukunnassa kuljetusalan toimialaselvityksen. Selvityksen tavoitteena oli arvioida kuljetusalan yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä globaalien megatrendien vaikutuksia seudun yritysten liiketoimintaan ja kartoittaa kehittämistarpeita lähitulevaisuudessa. MDI toteutti toimialaselvityksen yhteistyössä VTT:n kanssa. Työ valmistui keväällä 2011.