Kouvolan elinvoimaraketti. Kouvolan elinvoimaisuutta vahvistava ohjelmatyö

MDI rakensi Kouvolaan elinvoimaraketin, jonka osia ovat elinvoimapolitiikan väylät, saavutettavuus, yritysmyönteisyys, kaavoitus ja asuminen sekä tonttipolitiikka. Työn tuloksena syntyi konkreettinen, tiivis ja selkeä Kouvolan elinvoimaisuutta korostava ja vahvistava ohjelma, josta löytyvät tärkeimmät toimenpiteet ja kehittämiskohteet. Työ toimi emäaluksena useille meneillään oleville ohjelmille, kuten mm. työllisyysohjelmalle, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä osaamispohjaa vahvistavalle kehittämiselle, elinkeinopoliittiselle kehittämiselle sekä maaseudun kehittämiselle. Työ valmistui maaliskuussa 2016.