Koululaisten turvallisuus (KOTA) hankkeen arviointi

MDI loi ennakoivan arvioinnin viitekehyksen Koululaisten turvallisuus-hankkeelle ja järjesti työpajan Turun kaupungissa hankkeen tärkeimmille sidosryhmille viitekehyksen käytön jalkauttamiseksi. MDI tekee myös kevyen arvioinnin itse hankkeesta.