Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivitys

Työssä päivitettiin Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia. Seudun elinkeinostrategia 2016 – 2019 linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja haastaa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijat yhteistyöhön uusien työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi. Elinkeinostrategiassa määritelty visio vuodelle 2025 kiteytyy kahteen sanaan: uudistunut ja vetovoimainen. Strategian päätavoitteena on ollut saada seudulle uusia työpaikkoja sekä asukkaita. Strategian päivitystyön tavoitteena on päivittää elinkeinostrategia vastaamaan nykytilannetta sekä fokusoida, kirkastaa ja tiivistää strategiaastrategian. Kevään päivitysprosessin tuloksena syntyi päivitetty elinkeinostrategia-­asiakirja sekä sen tiivistelmä. Elinkeinostrategian päivittäminen työstettiin tiiviissä yhteistyössä Cursorin strategiatyöryhmän kanssa. MDI toi mukanaan oman substanssiosaamisensa, tiedon muiden seutujen ja alueiden kehittämisestä sekä avun strategian päivittämisprosessiin. Työn rungon muodostivat strategiatyöryhmän ja MDI:n väliset palaverit. Työssä on kolme seudullista työpajaa maalis-, huhti- ja toukokuussa. Lopullisen strategian hyväksyi Kotkan­-Haminan seudun seutuvaltuusto kesäkuussa 2019.