Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinatilanne & asuntopolitiikka -selvitys

Selvitystyön päätavoitteena on tuottaa tietoa Kotkan-Haminan seudun asumisen kehittämisen tueksi. Työssä selvitetään, mikä on asumiseen liittyvän kysyntä ja tarjonta Kotkan-Haminan seudulla. Tähän liittyvät asumisen volyymit, tyypit, maantieteellinen sijoittuminen, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä asumispreferenssit. Työ sisältää kevyen dokumenttitarkastelun, haastatteluja, asukaskyselyn, tilastoanalyysin sekä raportoinnin. Kootun tiedon perusteella tehdään suositukset seudun kuntien asumisen kehittämiseen, jossa on tarkemmin määritelty asuntotyypit, niiden sijoittuminen, seudullinen rakenne sekä kehittämishankkeiden koordinoitu priorisointi ja aikataulutus. Työn tilaaja on Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor Oy. Työ valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä.