Korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvonnan arviointi

MDI arvioi korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvonnan saatavuutta, hyödynnettävyyttä, käytettävyyttä ja toimivuutta. Arvioinnin tulokset palvelevat EU:n pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatimista, jonka tavoitteena on muuttaa rakennuskanta erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Arvioinnissa kerättiin näkemyksiä kyselyillä ja haastatteluilla sekä muotoiltiin kehittämisehdotuksia neuvonnan parantamiseksi.