Kokkolan strategiaprosessi

Kokkolan kaupunki uusii strategiansa samalla kun kaupunki valmistautuu juhlistamaan 400-vuotista taivaltaan vuonna 2020. Kokkola valitsi MDI:n tukemaan kaupunkia strategiatyössä. MDI:n roolina oli suunnitella ja viedä läpi strategiaprosessi, tehdä ehdotus strategia-asiakirjan rakenteesta sekä laatia kirjallinen yhteenveto prosessin toteutuksesta. Lisäksi MDI oli mukana fasilitoimassa työpajoja. Strategiatyö toteutettiin osallistamalla aktiivisesti kaupungin henkilöstöä, valtuutettuja, asukkaita ja eri sidosryhmiä. Strategia valmistui syyskuussa 2017.