Kokkolan strategian facelift

MDI oli sparraamassa Kokkolan kaupungin strategiaa vuonna 2017. Valtuustokauden puolivälissä tehdään tarkastelu strategian toteutumiseen. Ainakin kaksi asiaa on korostunut valtuustokauden alkupuolella: velkaantumisen kehitys sekä ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos tulee upottaa sisään kaikkiin strategian toimenpiteisiin, eli on arvioitava eri toimenpiteiden vaikutus ilmastonmuutokseen ja ympäristöön. Lisäksi voidaan työstää ajatuksia profiiliavauksiksi sekä ”tuupattavan” (pienten askelten kehittämisen) politiikan toteuttamiseksi. Velkaantumisen taittamiseksi on työstettävä vielä vaikuttavampia toimenpiteitä, ei kuitenkaan kehittämisen kustannuksella. Lisäksi pajassa voidaan työstää muita tärkeiksi identifioituja teemoja, kuten esimerkiksi digitalisaatiota.