Kokkolan kaupunkiympäristötoimialan kehittämissuunnitelman sparraus

MDI sparrasi Kokkolan kaupunkiympäristötoimialaa kehittämissuunnitelman valmistelussa. MDI perehtyi tiedossa olevaan ja tilaajan relevantiksi katsomaan kaupunkitoimintaympäristötoimialan kehittämissuunnitelmaa koskevaan taustamateriaaliin (työpajamateriaalit, tutkimukset, selvitykset, strategiat jne.). Lisäksi koottiin taustatietopaketti, joka koostui MDI:n muissa yhteyksissä keräämästä materiaalista. MDI laati siis tiiviin nykytila-analyysin ajankohtaiseen tilasto-, strategia- ja muuhun dokumenttiaineistoon perustuen, jota käytettiin työpajamateriaalina. Aiheesta järjestettiin työpaja 15.3. Kokkolassa.