Kokkolan kaupunkistrategian laadintaprosessin fasilitointi

MDI tukee Kokkolan kaupunkia strategiaprosessissaan. MDI hyödyntää fasilitoinnissa sekä omaa (mm. päivitetyt väestöennusteet) että Kokkolan kaupungin keräämää tausta-aineistoa strategiatyön pohjalle. Syksyllä MDI fasilitoi neljän valtuuston työpajaa, joissa käsitellään kaupungin visiota, strategisia painopisteitä, tavoitteita, strategisia toimenpiteitä ja kehittämisohjelmia. Työpajoissa käytetään MDI:n toimiviksi osoittautuneita työtapoja, joissa hyödynnetään sekä yhteistä ja pienryhmienkeskustelua että nettipohjaista työskentelyä screeniolla. Lisäksi strategiatyöskentelyssä hyödynnetään erätauko -keskustelumenetelmää. Strategiaprosessin tuki toteutetaan siten, että valtuusto voi hyväksyä strategian helmikuussa 2022.