Kokkola, muuttoliikeanalyysi

Kokkolan muuttoliikeanalyysissa tarkasteltiin Kokkolan asemaa maan sisäisessä muuttoliikkeessä 2010-luvun lopussa ja vuoden 2020 aikana. Analyysissä tarkasteltiin mm. muuttajien ikärakennetta ja muuttojen kohteita sekä alueita, joista Kokkolaan muutetaan.