Koheesiopolitiikan EAKR-rahoituksen 2014-2020 jälkiarvointi. Työpaketti 6 – tuki pienille ja keskisuurille yrityksille.

MDI osallistuu CSIL ja Prognosin johtamaan ja Euroopan komission aluekehityksen pääosaston tilaamaan Euroopan laajuiseen arviointiin Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansallisena asiantuntijana. Työssä arvioidaan EAKR-rahoituksen 2014-2020 vaikutusta pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyyn Euroopassa. Lisäksi työn tavoitteena on tunnistaa ne toimenpiteet, jotka ovat olleet onnistuneimpia tai vaikuttavimpia sekä tunnistaa tekijöitä onnistumisten taustalta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan