Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ennakkoarviointi

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, KOKO:n, etukäteisarvioinnin kesällä 2009. Arviointityössä pisteytettiin ohjelmaan ilmoittautuneiden alueiden (52 aluetta) ohjelmaehdotukset hakukriteerien pohjalta, arvioitiin ohjelman maaseutuvaikutukset sekä syvennettiin kansallisia yhteistyömahdollisuuksia TEM-konsernin ja muiden sidosryhmien välillä. Arviointityön loppuraportti on ilmestynyt työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuna (TEM, Alueiden kehittäminen 57/2009).