Kirkkonummen muuttoliikeanalyysi

MDI tarkasteli Kirkkonummen maan sisäisen muuttoliikkeen volyymia, rakennetta ja suuntautumista ja tämän vaikutuksia kunnan kehitykseen 2010-luvulla (+vuosi 2020). Muuttoliikkeen rakenteen osalta tarkasteltiin esimerkiksi muuttajien ikää, työmarkkina-asemaa, koulutustasoa sekä tuloja. Sunntautumisen osalta tarkasteltiin, mistä ja minne Kirkkonummelta muutetaan. Osana analyysia tuotettiin myös tulomuuttajan profiili; millainen keskimääräinen kuntaan muuttanut henkilö on? Analyysin tuloksen perusteella Kirkkonummi saa suuria muuttovoittoja etenkin pääkaupunkiseudulta, ja muuttoliikkeen rakenne on erittäin edullinen kunnan elinvoiman kannalta; suuri osa muuttajista on hyvätuloisia työllisiä sekä lapsiperheitä.