Kirkkonummen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat

Kirkkonummen kunta laati kuntastrategian vuonna 2017. Vuotta myöhemmin strategiaa konkretisoitiin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmilla. MDI auttoi kuntaa ohjelmien kokoamisessa analysoimalla ohjelmista tulleet kommentit ja sovittamalla niitä yhteen. Käytännössä MDI jäsenti ja jalosti ohjelmia. Työhön sisältyi muutama sparraussessio kunnan johtoryhmän kanssa sekä laajempi käsittely luottamushenkilöiden kanssa. Sparraus tehtiin kesä-elokuussa 2018.