Keuken tietopalvelu

MDI toteuttaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskukselle (KEUKE) digitaalisen tietopalvelun, jonka avulla voidaan seurata KEUKEn ja sen toiminta-alueen kehityskuvaa keskeisimpien aluekehitystä ja yritystoimintaa kuvaavien indikaattorien ja kuntavertailujen keinoin. KEUKEn ja sen jäsenkuntien tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan jatkuvasti tietoa aluekehityksestä ja yritystoimintaa kuvaavista mittareista. Lisäksi tiedon on tärkeä olla yhä ajantasaisempaa ja jatkuvasti päivittyvää. Tietopalvelussa informatiiviset ja monipuoliset kustomoitavat visualisoinnit ovat esim. johdon ja työntekijöiden käyttössä helposti ja lisäksi hyödynnettävissä KEUKEn jatkuvassa viestinnässä.