Keski-Suomi ennakoi -hankkeen arviointi

Keski-Suomessa on tehty alueellista ennakointityötä hankkeiden kautta vuosikymmenen ajan. Hankkeiden sijaan ennakointi haluttiin viedä osaksi eri organisaatioiden jokapäiväistä työtä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimeksiannosta MDI toteutti Keski-Suomi Ennakoi -hankkeen arvioinnin, jonka kautta MDI selvitti, mitkä edellytykset Keski-Suomen toimijoilla on alueelliseen ennakointiin. Työssä arvioitiin hankkeen tavoitteiden onnistumisen lisäksi mm. toimijoiden sitoutumista jatkoon ja vertailtiin Keski-Suomen mallia muiden alueiden ennakointityöhön. Työ valmistui toukokuussa 2013.