Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelu

Maakuntastrategiat ja maakuntaohjelmat ovat olleet ja tulevat olemaan ALKEN tarkoittamia kehittämissuunnitelmia. Uudet maakuntastrategiat ja -ohjelmat laaditaan vuosien 2020-2021 aikana. MDI sparraa Keski-Pohjanmaan liittoa vuoteen 2040 asti ulottuvan tulevaistarkastelun ja skenaarioiden laadinnasta. Työtä hyödynnetään niin maakuntastrategian 2040 kuin maakuntaohjelma 2022-25 valmistelussa. Työssä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton tulevaisuuden näkymiä ja roolia, maakunnan keskeisiä tulevaisuuden kehityssuuntia sekä strategisia valintoja kehittämisen keskeisiksi pitkän aikavälin tavoitteiksi.