Keski-Karjalan elinkeinostrategian päivitys

MDI laati Keski-Karjalan Kehittämisyhtiön toimeksiannosta seudun elinkeinostrategian, jossa linjattiin seudun elinkeinopolitiikan ja elinvoiman lähtökohdat, tilannekuva ja haluttu tavoitetila. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä kehittämisyhtiön henkilöstön ja seudun avainhenkilöiden kanssa. Työ valmistui keväällä 2016.